Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Darlington Transistors

L702N

Giá: 167.000đ Còn lại: Hết hàng

ULN2803G

Giá: 4.000đ Còn lại: 159 cái

TIP110

Giá: 14.000đ Còn lại: 33 cái

ULN2803AFWG

Giá: 18.500đ Còn lại: 103 cái

ULN2804A

Giá: 14.000đ Còn lại: 200 cái

ULN2803APG

Giá: 14.000đ Còn lại: 14 cái

ULN2004AN

Giá: 6.500đ Còn lại: 149 cái

ULN2003APG

Giá: 9.000đ Còn lại: 81 cái

ULN2803ADWR

Giá: 12.500đ Còn lại: 161 cái

ULN2003ADR

Giá: 4.500đ Còn lại: Hết hàng

ULN2004

Giá: 6.000đ Còn lại: 71 cái

BD681

Giá: 7.000đ Còn lại: Hết hàng

M54522P

Giá: 34.500đ Còn lại: 97 cái

BC876

Giá: 18.500đ Còn lại: Hết hàng

ULN2003A

Giá: 11.500đ Còn lại: 300 cái

BDV66B

Giá: 46.000đ Còn lại: Hết hàng
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2