Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Mạng xã hội: YOUTUBE FACEBOOK
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Module

Converter RS232 to RS485 (T217)

Giá: 110.000đ Còn lại: 5 cái

Module 8 Solid State Relay (SSR) (H32)

Giá: 250.000đ Còn lại: 10 cái

Module 1 Relay 30A 24VDC H/L (H04)

Giá: 50.000đ Còn lại: 20 cái

Module 1 Relay 30A 12VDC H/L (H04)

Giá: 50.000đ Còn lại: 20 cái

Module Cảm Biến Radar RCWL-0516 (H36)

Giá: 25.000đ Còn lại: 10 cái

Module TTL To CAN Converter TJA1050 (T218)

Giá: 35.000đ Còn lại: 10 cái

Module 8 MOSFET 24VDC (T219)

Giá: 200.000đ Còn lại: 10 cái

USB To ESP8266-01 Adapter Board (H36)

Giá: 25.000đ Còn lại: 28 cái

Remote 4 Button Inox M315MHz Học Lệnh (H24)

Giá: 80.000đ Còn lại: 50 cái

Module Solid State Relay SSR-40VA (KE)

Giá: 95.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch Sạc và Xả Acquy Tự Ngắt XH-M608

Giá: 110.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch Sạc Acquy Tự Ngắt XH-M602

Giá: 125.000đ Còn lại: 10 cái