Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Điện trở 0805 5%

91R SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

82R SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

82K SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

820R SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

820K SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

8.2M SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

750R SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

750K SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

68R SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

68K SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

680R SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

680K SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

6.8K SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

560R SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

51K SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

510R SMD 0805 5%

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái