Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Mạch điều khiển động cơ bước

Stepper Motor Driver L9110 (H05)

Giá: 16.000đ Còn lại: 20 cái

Stepper Motor Driver DVR8825 (H21)

Giá: 55.000đ Còn lại: 20 cái

Stepper Driver TB6600 (H21)

Giá: 190.000đ Còn lại: 10 cái

Stepper Driver TB6560 (H21)

Giá: 150.000đ Còn lại: 50 cái

MACH3 CNC Full

Giá: 750.000đ Còn lại: 30 cái

MACH3 CNC Buffer 3 Relay (H21)

Giá: 250.000đ Còn lại: 20 cái

Easy Driver A3967 (H21)

Giá: 50.000đ Còn lại: 10 cái

BOB Mach3 CNC Buffer 1 Relay (H21)

Giá: 95.000đ Còn lại: 20 cái

Adapter cho driver A4988 (H21)

Giá: 45.000đ Còn lại: 40 cái

Stepper Driver A4988 (H21)

Giá: 30.000đ Còn lại: 41 cái