Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Diodes - Zener

LL4148 SMD

Giá: 250đ Còn lại: 1000 cái

Cầu Diode D25SB100 25A 1000V

Giá: 8.500đ Còn lại: 1000 cái

Diode M4 DO-214AC

Giá: 300đ Còn lại: 1000 cái
-25%

Diode 507 5A (HLK145)

Giá: 3.000đ Còn lại: 100 cái
-12%

Led đơn 8*8 Pi Red Color (LED)

Giá: 22.000đ Còn lại: 100 cái

Diode 1N4007 DO-41 (HLK55)

Giá: 200đ Còn lại: 10000 cái

ZMM33V0 33V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 500đ Còn lại: 5000 cái

ZMM20V0 20V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 500đ Còn lại: 5000 cái

ZMM18V0 18V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 500đ Còn lại: 5000 cái

ZMM15V0 15V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM12V0 12V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM10V0 10V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM8V2 8.2V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM7V5 7.5V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM6V8 6.8V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM5V6 5.6V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2