Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Atmel

IC ATMEGA8A - PU DIP28

Giá: 28.000đ Còn lại: 5000 cái

IC ATMEGA32A - PU DIP40 (H34)

Giá: 68.000đ Còn lại: 500 cái

IC ATMEGA32 - 16AU SMD (H34)

Giá: 55.000đ Còn lại: 40 cái

IC ATMEGA16A - PU DIP40 (H34)

Giá: 55.000đ Còn lại: 4 cái

ATMEGA8L SMD (H34)

Giá: 23.000đ Còn lại: 4 cái

ATMEGA64 SMD (H34)

Giá: 65.000đ Còn lại: 10 cái

ATMEGA328P-AU SMD

Giá: 50.000đ Còn lại: 5 cái

ATMEGA328P DIP

Giá: 50.000đ Còn lại: 10 cái

ATMEGA2560-16AU SMD (H34)

Giá: 150.000đ Còn lại: 20 cái

ATMEGA16 SMD

Giá: 50.000đ Còn lại: 10 cái

ATMEGA128 SMD (H34)

Giá: 75.000đ Còn lại: 20 cái