Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Battery

Pin CR2032 Wire

Giá: 5.000đ Còn lại: 1791 cái

Pin Camelion CR2032 3V

Giá: 5.000đ Còn lại: 100 cái

Pin 9V

Giá: 5.000đ Còn lại: 10 cái

PIN 3V CR1220

Giá: 25.000đ Còn lại: 50 cái

PIN 3A không sạc

Giá: 5.000đ Còn lại: 20 cái

PIN 3A sạc

Giá: 68.000đ Còn lại: 20 cái

PIN 2A không sạc

Giá: 5.000đ Còn lại: 20 cái

PIN 2A sạc

Giá: 68.000đ Còn lại: 20 cái

PIN 12V A23

Giá: 35.000đ Còn lại: 20 cái

Pin 12V (27A) ALKALINE

Giá: 8.000đ Còn lại: 800 cái

Pin 12V (23A) ALKALINE

Giá: 8.000đ Còn lại: 8000 cái

PIN 1.5V AG13 LR44

Giá: 17.000đ Còn lại: 50 cái

PIN 1.5 AG3 LR41

Giá: 17.000đ Còn lại: 50 cái

Đế 3 giữ Pin18650

Giá: 5.000đ Còn lại: 60 cái

Đế 2 giữ Pin18650

Giá: 3.000đ Còn lại: Hết hàng

Đế 1 giữ Pin18650

Giá: 2.000đ Còn lại: Hết hàng
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2