Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Diode Schottky

1N5822

Giá: 1.000đ Còn lại: 1794 cái

MBR20100CT

Giá: 4.500đ Còn lại: Hết hàng

MBR10100CT

Giá: 4.500đ Còn lại: Hết hàng

B360B-13-F Diode Schottky 3A

Giá: 2.000đ Còn lại: Hết hàng

SS34 SMA Diode Schottky 3A

Giá: 500đ Còn lại: 5831 cái

SS28 SMB Diode Schottky 80V 2A

Giá: 1.000đ Còn lại: 1170 cái

MBR30100CT Schottky 100V 30A

Giá: 11.000đ Còn lại: 107 cái

SR340 Diode Schottky 3A 40V

Giá: 1.500đ Còn lại: 3 cái

BYT13-1000

Giá: 3.500đ Còn lại: 102 cái

31DF4

Giá: 1.500đ Còn lại: Hết hàng

1N5819 Diode Schottky 1A

Giá: 500đ Còn lại: 1757 cái

SS36 SMC Schottky 3.0A 60V

Giá: 1.500đ Còn lại: 767 cái

SR5100 Schottky Diode 5A 100V

Giá: 1.500đ Còn lại: 677 cái

SS34 SMB

Giá: 1.000đ Còn lại: 2936 cái

SS510

Giá: 1.500đ Còn lại: 397 cái

SS54F SMB

Giá: 1.500đ Còn lại: Hết hàng