Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Mạch nạp ROM

Đế chuyển đổi SOP28 - DIP28 (T14)

Giá: 110.000đ Còn lại: 20 cái

SPI BIOS FLASH SOP8 (T14)

Giá: 100.000đ Còn lại: 20 cái

Đế chuyển đổi SOP8 - DIP8 (T14)

Giá: 60.000đ Còn lại: 10 cái