Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Điện trở 0805 1%

49.9R SMD 0805 1%

Giá: 8.000đ Còn lại: 5000 cái

240R SMD 0805 1%

Giá: 8.000đ Còn lại: 5000 cái

2.2K SMD 0805 1%

Giá: 8.000đ Còn lại: 5000 cái