Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

STMicroelectronics

STM8S105K4T6C (H34)

Giá: 18.000đ Còn lại: 10 cái

STM8S103K3T6C (H34)

Giá: 35.000đ Còn lại: 100 cái

STM8S003F3P6 (H34)

Giá: 40.000đ Còn lại: 10 cái

STM32F103C8T6 (H34)

Giá: 40.000đ Còn lại: 41 cái

IC SN74HC595N DIP16

Giá: 4.500đ Còn lại: 500 cái

74HC595D SMD

Giá: 4.000đ Còn lại: 1000 cái

74HC245D SMD

Giá: 4.500đ Còn lại: 1000 cái

74HC244 SMD

Giá: 6.500đ Còn lại: 170 cái

74HC138D SMD

Giá: 2.000đ Còn lại: 1000 cái