Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Mạng xã hội: YOUTUBE FACEBOOK
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Linh kiện điện tử

N13T1 TO-92

Giá: 30.000đ Còn lại: 20 cái

A1015 SOT23 PNP 50V 0.15A BA

Giá: 300đ Còn lại: 20 cái

C1815 SOT23 NPN 50V 0.15A HF

Giá: 300đ Còn lại: 20 cái

DIP SW8

Giá: Liên hệđ Còn lại: Hết hàng

DIP SW6

Giá: Liên hệđ Còn lại: Hết hàng

DIP SW4

Giá: Liên hệđ Còn lại: Hết hàng

ZMM33V0 33V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 500đ Còn lại: 5000 cái

ZMM20V0 20V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 500đ Còn lại: 5000 cái

ZMM18V0 18V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 500đ Còn lại: 5000 cái

ZMM15V0 15V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM12V0 12V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM10V0 10V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM8V2 8.2V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM7V5 7.5V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM6V8 6.8V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái

ZMM5V6 5.6V SMD 1206 0.5W LL34

Giá: 300đ Còn lại: 5000 cái